Zakład Gospodarki Komunalnej Lipka

Wodociągi i kanalizacja

Od dnia 1 stycznia 2015 r. Zakład Gospodarki Komunalnej LIPKA przejął sieć wodociągową od ZUW "Krajna".