Zakład Gospodarki Komunalnej Lipka

INFORMACJA

Zakład Gospodarki Komunalnej Lipka Sp. z o.o. informuje, że od dnia 1 października 2018 r. wszystkie odpady komunalne z terenu Gminy Lipka będą odbierane przez Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Złotowie.

W chwili obecnej harmonogram odbioru odpadów z poszczególnych miejscowości i ulic nie podlega zmianie.